Monthly Archives - Lipiec 2015

OC dla osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Od 5 czerwca 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze ustawy o charakterystyce energetycznej budynków odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. (więcej…)

Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa niekonstytucyjny

Od 21 maja 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące braku ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. (więcej…)

Bankowe Tytuły Egzekucyjne niekonstytucyjne

Ustawa prawo bankowe Od 23 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznał pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie dotyczące kierowania przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego. (więcej…)

Budowanie altan w rodzinnych ogrodach działkowych legalne

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego, która precyzuje kwestie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko masowego wszczynania postępowań w sprawie rozbiórki już istniejących altan. (więcej…)