Zespół ds. analiz rynkowych

Zespół ds. analiz rynkowych

Instytut posiada możliwość stworzenia zespołów roboczych do realizacji szczegółowych analiz rynkowych dla wszystkich obszarów i segmentów rynku nieruchomości na terenie objętym monitoringiem tj. całe województwo śląskie, część województwa opolskiego oraz małopolskiego.

Zachęcamy do współpracy.