Zarząd Instytutu

Zarząd Instytutu

Wacław Kania

Prezes
waclaw.kania@imars.pl

Adrian Górniak

Wiceprezes
adrian.gorniak@imars.pl

Lidia Makuła

Skarbnik
lidia.makula@imars.pl

Barbara Oporek

Sekretarz
barbara.oporek@imars.pl


Małgorzata Kmiotek

Członek zarządu
malgorzata.kmiotek@imars.pl

Katarzyna

Kupska

Członek zarządu
katarzyna.kupska@imars.pl

Joanna Nękanowicz

Członek zarządu
joanna.nekanowicz@imars.pl

Tatiana

Korniak

Członek zarządu
tatiankorniak@gmail.com

Tatiana_1

Krzysztof

Rożko

Członek zarządu
krzysztof.rozko@imars.pl

Urszula

Cieślar

Członek zarządu
urszula.cieslar@imars.pl


Jakub Olszewski

Członek zarządu
jakub.olszewski@imars.pl