Menu

Certyfikacja transakcji

System Certyfikacji transakcji jest autorskim i pionierskim na skalę Polski rozwiązaniem wdrożonym przez Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia mającym na celu promowanie i utrzymanie najwyższych standardów jakościowych danych transakcyjnych z rynku nieruchomości, które są niezbędne do szacowania wartości rynkowej nieruchomości oraz analizy rynku.

System Certyfikacji stworzony został w celu wspomagania czynności zawodowych realizowanych przez rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają status członka zwyczajnego Instytutu. Wydawanie elektronicznych certyfikatów oparte jest o dane rynkowe zgromadzone w Bazie Silesia.

Baza Silesia stanowi zbiór transakcji rynkowych kupna-sprzedaży nieruchomości z obszaru województwa śląskiego, gromadzony od roku 2005 i pozyskiwany wyłącznie z aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych.

Instytut posiada wdrożone procedury jakościowe gromadzenia danych w Bazie Silesia w następujących obszarach:

 • wdrożony w roku 2014 zbudowany od podstaw przez członków Instytutu nowoczesny i skalowalny system zarządzania bazą danych o nazwie Pricebook wraz z hostingiem danych i ich ochroną prawną
 • organizacja, rozliczanie, czuwanie nad jakością prac związanych z wprowadzaniem transakcji przez rzeczoznawców powierzone jest 6 Koordynatorom, którzy pełnią role kierowników obszaru
 • obsługą szkoleń oraz wsparciem technicznym dla członków zajmuje się Moderator
 • obligatoryjne odbycie przez wszystkich nowych członków szkolenia z obsługi systemu Pricebook oraz ujednoliconych zasad wprowadzania danych zakończonego testem
 • nowi członkowie po odbyciu szkolenia przechodzą okres próbny ze szczegółowym badaniem jakości wprowadzonych przez nich transakcji trwający od 3 do 6 miesięcy
 • Instytut organizuje cykliczne szkolenia dla wszystkich członków, które odbywają się co kwartał podczas spotkań sprawozdawczych podsumowujących zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych rynkowych z aktów notarialnych w minionym kwartale
 • wdrożony i przestrzegany szczegółowy dokument o nazwie „Regulamin Bazy Silesia” opisujący sposób organizacji bazy danych
 • wdrożony ujednolicony system pozyskiwania i wprowadzania danych do bazy zapisany w dokumencie o nazwie “Wytyczne Wprowadzania Danych Transakcyjnych dla Członków Instytutu”
 • wdrożony dokument opisujący stan prawny rekordów w Bazie Silesia o nazwie “Prawa Autorskie”
 • kwartalne badanie jakości wprowadzania danych podczas spotkań sprawozdawczych wraz z systemem raportowania przez Koordynatorów
 • w ramach współpracy dane zgromadzone w bazie poddawane są porównaniu z danymi innych grup, które gromadzą dane o transakcjach z rynku nieruchomości wraz z audytem wewnętrznym
 • moduł automatycznego nadawania klas jakościowych w systemie PriceBook
 • moduł automatyczny filtra dla transakcji, które wskazują domniemanie dublowania się rekordu w bazie
 • moduł komunikacji, raportowania i nadawania ostrzeżeń do każdego rekordu
 • moduł nadawania komentarzy przez użytkowników do każdej transakcji umożliwiający wymianę dodatkowych informacji o nieruchomości
 • moduł informujący o wszystkich zmianach, które były wykonywane od wprowadzenia transakcji do chwili obecnej

System certyfikacji jest zwieńczeniem starań wszystkich członków instytutu w zakresie utrzymania najwyższej jakości danych zgromadzonych w Bazie Silesia. Jakość ta jest niezbędna do profesjonalnej realizacji zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego, a certyfikat wydany w sposób elektroniczny może pełnić funkcje dobrowolnego dokumentu załączanego do realizowanych zleceń.

Sprawdź wydane certyfikaty tutaj 

Klienci członków Instytutu posiadają możliwość sprawdzenia autentyczności wydanych elektronicznych certyfikatów poprzez stronę internetową www.imars.pl.

Nasi partnerzy:

Stowarzyszenie Instytut Monitoringu
i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia
40-873 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2/2

Regon: 360895512
NIP: 6342836259
KRS: 0000545352

Inspektor Ochrony Danych:
Jakub Frakowski e-mail: iodo@imars.pl

© 2021 imars.pl – Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

Projekt i realizacja: www.R88.pl