Certyfikacja Transakcji

Certyfikacja Transakcji

System Certyfikacji transakcji jest autorskim i pionierskim na skalę Polski rozwiązaniem wdrożonym przez Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia mającym na celu promowanie i utrzymanie najwyższych standardów jakościowych danych transakcyjnych z rynku nieruchomości, które są niezbędne do szacowania wartości rynkowej nieruchomości oraz analizy rynku.

System Certyfikacji stworzony został w celu wspomagania czynności zawodowych realizowanych przez rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają status członka zwyczajnego Instytutu. Wydawanie elektronicznych certyfikatów oparte jest o dane rynkowe zgromadzone w Bazie Silesia.

Baza Silesia stanowi zbiór transakcji rynkowych kupna-sprzedaży nieruchomości z obszaru województwa śląskiego, gromadzony od roku 2005 i pozyskiwany wyłącznie z aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych.

Instytut posiada wdrożone procedury jakościowe gromadzenia danych w Bazie Silesia w następujących obszarach:

 • wdrożony w roku 2014 zbudowany od podstaw przez członków Instytutu nowoczesny i skalowalny system zarządzania bazą danych o nazwie Pricebook wraz z hostingiem danych i ich ochroną prawną
 • organizacja, rozliczanie, czuwanie nad jakością prac związanych z wprowadzaniem transakcji przez rzeczoznawców powierzone jest 6 Koordynatorom, którzy pełnią role kierowników obszaru
 • obsługą szkoleń oraz wsparciem technicznym dla członków zajmuje się Moderator
 • obligatoryjne odbycie przez wszystkich nowych członków szkolenia z obsługi systemu Pricebook oraz ujednoliconych zasad wprowadzania danych zakończonego testem
 • nowi członkowie po odbyciu szkolenia przechodzą okres próbny ze szczegółowym badaniem jakości wprowadzonych przez nich transakcji trwający od 3 do 6 miesięcy
 • Instytut organizuje cykliczne szkolenia dla wszystkich członków, które odbywają się co kwartał podczas spotkań sprawozdawczych podsumowujących zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych rynkowych z aktów notarialnych w minionym kwartale
 • wdrożony i przestrzegany szczegółowy dokument o nazwie „Regulamin Bazy Silesia” opisujący sposób organizacji bazy danych
 • wdrożony ujednolicony system pozyskiwania i wprowadzania danych do bazy zapisany w dokumencie o nazwie “Wytyczne Wprowadzania Danych Transakcyjnych dla Członków Instytutu”
 • wdrożony dokument opisujący stan prawny rekordów w Bazie Silesia o nazwie “Prawa Autorskie”
 • kwartalne badanie jakości wprowadzania danych podczas spotkań sprawozdawczych wraz z systemem raportowania przez Koordynatorów
 • w ramach współpracy dane zgromadzone w bazie poddawane są porównaniu z danymi innych grup, które gromadzą dane o transakcjach z rynku nieruchomości wraz z audytem wewnętrznym
 • moduł automatycznego nadawania klas jakościowych w systemie PriceBook
 • moduł automatyczny filtra dla transakcji, które wskazują domniemanie dublowania się rekordu w bazie
 • moduł komunikacji, raportowania i nadawania ostrzeżeń do każdego rekordu
 • moduł nadawania komentarzy przez użytkowników do każdej transakcji umożliwiający wymianę dodatkowych informacji o nieruchomości
 • moduł informujący o wszystkich zmianach, które były wykonywane od wprowadzenia transakcji do chwili obecnej

System certyfikacji jest zwieńczeniem starań wszystkich członków instytutu w zakresie utrzymania najwyższej jakości danych zgromadzonych w Bazie Silesia. Jakość ta jest niezbędna do profesjonalnej realizacji zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego, a certyfikat wydany w sposób elektroniczny może pełnić funkcje dobrowolnego dokumentu załączanego do realizowanych zleceń.

Klienci członków Instytutu posiadają możliwość sprawdzenia autentyczności wydanych elektronicznych certyfikatów poprzez stronę internetową www.imars.pl.