Kontakt

Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

Adres: 40-873 Katowice, ul. Tysiąclecia 25

REGON: 360895512 NIP: 6342836259 KRS: 0000545352

Nr konta: 63203000451110000004122150 (Bank BGŻ BNP Paribas)

Formularz Kontaktowy


[fm_checkbox label="Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzać będzie Stowarzyszenie Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia.
Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia (40-873 Katowice, ul. Tysiąclecia 25, tel.: 609-102-272, e-mail: instytut@imars.pl). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@imars.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO* – tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli komunikacji z użytkownikami strony, przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne.
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi informatycznej.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."]

Kontakt z nami

Współpraca z Instytutem,
relacje z klientami

Wacław Kania – prezes
609-102-272
waclaw.kania@imars.pl

Przyjęcia do Instytutu,
współpraca z Instytutem

Adrian Górniak – wiceprezes
601-260-146
adrian.gorniak@imars.pl

Sprawy organizacyjne

Barbara Oporek – sekretarz
783-298-655
sekretarz@imars.pl

Strona internetowa,
zakup analiz i raportów

Jakub Olszewski
697-982-631
jakub.olszewski@imars.pl

Inspektor ochrony Danych

Marzena Krawiec
502-254-724
iodo@imars.pl

Rozliczenia finansowe

Lidia Makuła – skarbnik
501-584-082
skarbnik@imars.pl

Koordynatorzy

Wschód
Małgorzata Kmiotek
693-570-610
koordynator.wschod@imars.pl

Zachód
Katarzyna Kupska

koordynator.zachod@imars.pl

Północ
Joanna Nękanowicz
602-150-617
koordynator.polnoc@imars.pl

Południe
Tatiana Korniak
506-017-930
koordynator.poludnie@imars.pl

Centrum
Krzysztof Rozko
608-425-387
koordynator.centrum@imars.pl

Podbeskidzie
Urszula Cieślar
508-535-453
koordynator.podbeskidzie@imars.pl