Menu

Dołącz do IMARS

Procedura dla osób przystępujących do Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

Przesłanie na adres pocztowy Instytutu oraz mailowy instytut@imars.pl deklaracji członkowskiej (członek zwyczajny) oraz ankiety. Deklaracja i ankieta dostępna jest w linkach powyżej lub w zakładce Dokumenty Do Pobrania.

Przyjęcie nowej osoby odbywa się wyłącznie podczas Zebrania Sprawozdawczego, które odbywają się 4 razy w roku (początek kolejnego kwartału). Terminy spotkań oraz miejsce ogłaszane są na 14 dni przed spotkaniem. O terminie spotkania osoby zainteresowane przystąpieniem zostaną powiadomione mailem. Decyzja o przyjęciu nowej osoby następuję w wyniku głosowania zgromadzonych Członków Instytutu. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik głosowania (zwykła większość głosów) oraz dostarczenie oryginału Deklaracji Członkowskiej i Ankiety.

Każdy nowo przyjęty Członek ma obowiązek wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 1000, 0 Pln oraz opłaty członkowskiej w wysokości 75,0 Pln za każdy kwartał. Opłata członkowska wynosi proporcjonalnie w przypadku przyjęcia w:

  1. I kwartale (styczeń) 400,0 Pln
  2. II kwartale (kwiecień) 300,0 Pln
  3. III kwartale (lipiec) 200,0 Pln
  4. IV kwartale (październik) 100,0 Pln

Opłaty należy uiścić w terminie 14 dni od dnia przyjęcia (Zebranie Sprawozdawcze) przelewem na konto:

STOWARZYSZENIE INSTYTUT MONITORINGU I ANALIZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI SILESIA 40-873 KATOWICE ul.TYSIĄCLECIA 25 nr.konta bankowego: 63 2030 0045 1110 0000 0412 2150 w banku Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 01-211 Warszawa ul.Kasprzaka z opisem wpłaty “Opłata wpisowa oraz członkowska za rok …., Imię i Nazwisko

Każdy nowo przyjęty Członek ma obowiązek odbycia szkolenia z obsługi oprogramowania PriceBook oraz z Wytycznych z zakresu sposobu wprowadzania danych do bazy. Odbycie szkolenia jest jednym z warunków uzyskania pełnego dostępu do zasobów Bazy Silesia. Szkolenie organizowane jest maksymalnie do 4 tygodni od daty przyjęcia do Instytutu, o terminie szkolenia nowi Członkowie powiadamiani są poczta mailową na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.

Po przejściu pozytywnie całego cyklu szkoleniowego nowa osoba otrzymuje obszar pozyskiwania danych rynkowych.

Każdy Sygnatariusz ma obowiązek do stosowania wszystkich zasad obowiązujących w IMAR Silesia, m.in. przestrzegać:

  1. Statut Stowarzyszenia IMAR Silesia
  2. Regulamin
  3. Prawa Autorskie
  4. Wytyczne
  5. Kodeks Etyki
  6. Podjęte uchwały podczas Zebrań Sprawozdawczych oraz Zebrania Walnego

W przypadku jakichkolwiek problemów do dyspozycji Państwa pozostaje Zarząd IMARS oraz Moderator grupy (Agnieszka Szotek) – kontakt.

Nasi partnerzy:

Stowarzyszenie Instytut Monitoringu
i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia
40-873 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2/2

Regon: 360895512
NIP: 6342836259
KRS: 0000545352

Inspektor Ochrony Danych:
Jakub Frakowski e-mail: iodo@imars.pl

© 2021 imars.pl – Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

Projekt i realizacja: www.R88.pl