Grunty mieszkaniowe

BAROMETR RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Stworzony przez Instytut IMARS barometr nieruchomości jest narzędziem, które pozwala w sposób ciągły i systematyczny monitorować średnie ceny transakcyjne oraz trendy w wybranych segmentach rynku nieruchomości. Monitoringiem zostały objęte największe miasta województw śląskiego z podziałem na trzy podstawowe segmenty rynku mieszkaniowego tzn. lokale mieszkalne, budynki mieszkalne jednorodzinne oraz grunty niezabudowana przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Barometr nieruchomości jest aktualizowany w sposób automatyczny, na podstawie danych transakcyjnych pochodzących z Bazy Silesia, zarządzanej przez Instytut, do której co kwartał wprowadzanych jest około 10 000 transakcji rynkowych pochodzących z aktów notarialnych.

Dane transakcyjne wykorzystane w barometrze nieruchomości zostały zebrane przez rzeczoznawców majątkowych z dochowaniem należytej staranności i rzetelności. Mimo to Instytut zastrzega, iż przedstawione informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako usługi doradztwa ani jakiekolwiek inne usługi. Instytut nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w barometrze nieruchomości w szczególności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie tych informacji.