Dokumenty Do Pobrania

Dokumenty Do Pobrania

Dokumenty wewnętrzne Instytutu takie jak:

  • Statut Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia
  • Regulamin Bazy SIlesia
  • Prawa autorskie do transakcji
  • Wytyczne
  • Wytyczne skrót

będą udostępniane na pisemna prośbę osób zainteresowanych przystąpieniem do IMAR Silesia. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę o ich przesłanie na adres instytut@imars.pl wraz z podaniem podstawy do udostępnienia.