Menu

OC dla osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 5 czerwca 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze ustawy o charakterystyce energetycznej budynków odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie określa
szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej,
termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia..

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 86/2015, poz. 607).
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 169/2015, poz. 1200, z późn. zm.)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]