Menu

Zrównanie statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o własności lokali.
Nowelizacja doprecyzowuje prawa współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych tak, aby mogli oni brać udział w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową na równi z właścicielami lokali.

Nowela przyjmuje zasadę, iż przy głosowaniu ” jeden właściciel-jeden głos” istnieje konieczność ustanowienia pełnomocnika, aby na każdy lokal przypadał jeden głos.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz. U. Nr 157/2015, poz. 1168).
USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 903, z późn. zm.).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]