Menu

Zmiana zasad przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 10 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nowela wprowadza dodatkowe regulacje, kiedy przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 175/2015, poz. 1338).
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 123/2015, poz. 909)

Niektóre definicje ustawy:
Zwarta zabudowa – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m.
Obszar zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]