Menu

Zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 9 lipca 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o drogach publicznych.
W dniu 12 czerwca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Ustawa ta została zakwestionowana przez Prezydenta RP w trybie kontroli prewencyjnej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 26 maja 2015 r. wniosku Prezydenta RP orzekł, że ustawa jest zgodna z Konstytucją.

Ustawa z dnia 13 września 2013 r. reguluje zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. Umożliwia ona organom stanowiącym tych jednostek podejmowanie uchwał, na podstawie których odcinki dróg zostają przekazane jednostkom samorządu terytorialnego innego szczebla.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 120/2015, poz. 870).
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 63/2015, poz. 416)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]