Menu

Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Od 20 sierpnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rozporządzenie opisuje sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od

  • użytków rolnych,
  • budynków, budowli i urządzeń,
  • składników obiektu stawowego typu karpiowego,
  • składników obiektu stawowego typu pstrągowego,
  • plantacji wieloletnich,
  • innych składników przedmiotu dzierżawy.

W rozporządzeniu przyjęto, że wysokość czynszu dzierżawnego od użytków rolnych będzie ustalona jako równowartość określonej w załączniku ilości pszenicy na każdy hektar dzierżawionej nieruchomości. W innych sytuacjach, np. dzierżawionych lasów czy budynków czynsz dzierżawny ma być ustalany kwotowo, jako określony procent wartości gruntu lub budowli.

Rozporządzenie zawiera również wyliczenie rodzajów gruntów, od których nie ustala się czynszu dzierżawnego. Są to nieruchomości mało przydatne dla rolniczej działalności produkcyjnej – np. zadrzewione lub zakrzewione, pod ciekami wodnymi lub nieużytki rolne.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 153/2016, poz. 1186).

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 140/2015, poz. 1014, z późn. zm.).).