Menu

Sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

Od 5 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości.

Rozporządzenie wyjaśnia, jakie elementy powinny znaleźć się w opisie nieruchomości sporządzanym dla potrzeb komornika. Oszacowanie nieruchomości sporządza biegły w formie operatu szacunkowego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. Nr 160/2016, poz. 1263).

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 12/2016, poz. 101, z późn. zm.).