Menu

Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Od 8 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Rozporządzenie określa:

  • rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej “zasobem”;
  • sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie;
  • sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych z zasobu;
  • wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu;
  • tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych;
  • tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 189/2013, poz. 1183).
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193/2010, poz. 1287, z późn. zm.).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]