Menu

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 stycznia 2014 r. weszły w życie rozporządzenia dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego.
Rozporządzenia te określają szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

  • przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego,
  • zarządcy nieruchomości,
  • pośrednika w obrocie nieruchomościami,

a także termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. Nr 240/2013, poz. 1620).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 240/2013, poz. 1616).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. Nr 241/2013, poz. 1626).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z Nr 102/2010, poz. 651, z późn. zm.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]