Menu

Nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku.
Ustawa prawo budowlane.
Od 3 października 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze prawa budowlanego w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie określa:
metodologię obliczania charakterystyki energetycznej,
sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,
wzory świadectw charakterystyki energetycznej.
Rozporządzenie to zastępuje poprzednie rozporządzenie z dnia 8 listopada 2008 roku.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 122/2014, poz. 888)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 225/2013, poz. 1409, z późn. zm.)

Niektóre definicje rozporządzenia:
System ogrzewczy – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
System przygotowania ciepłej wody użytkowej – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
System chłodzenia – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby chłodzenia pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
System wbudowanej instalacji oświetlenia – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]