Menu

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej od nowa.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]19 marca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców Majątkowych zastępujące poprzednie.
Rozporządzenie określa:

  • organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz regulamin jej działania,
  • sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców Majątkowych,
  • sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców Majątkowych,
  • wysokość wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. Nr 42/2014, poz. 266).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102/2010, poz. 651, z późn. zm.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]