Menu

Jednolity tekst ustawy – Prawo spółdzielcze.

Od 20 lutego 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności spółdzielni jako dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 35/2020, poz. 275).