Menu

Jednolity tekst ustawy o kosztach komorniczych

Od 6 grudnia 2019 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o kosztach komorniczych.

Ustawa określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów.

Koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. Nr 236/2019, poz. 2363).