Menu

Wymagania dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

Od 22 listopada 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie lotnisk użytku publicznego, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo lotnicze.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 216/2019, poz. 2155).

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 162/2019, poz. 1580, z późn. zm.).