Menu

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 19 listopada 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

§ 1. Rozporządzenie określa:
sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
dokumenty dołączane do wniosku o wpis do centralnych rejestrów, stanowiące podstawę dokonania wpisu,
wzory centralnych rejestrów.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 210/2014, poz. 1513).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 225/2013, poz. 1409, z późn. zm.).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]