Menu

Wzory wniosków związanych z pozwoleniem na budowę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 20 sierpnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy prawo budowlane.
Rozporządzenie prezentuje nowe wzory:

  • wniosku o pozwolenie na budowę,
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz
  • zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. Nr 155/2015, poz. 1146).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 225/2013, poz. 1409, z późn. zm.) .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]