Menu

Wysokoś wynagrodzenia biegłego skarbowego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego
Od 21 maja 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego.

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego.

Stawka godzinowa biegłego skarbowego wynosi 25 zł, z tym że w przypadku czynności biegłego skarbowego polegających na oszacowaniu wartości prawa majątkowego i środka transportu podlegającego rejestracji stawka ta wynosi 76 zł.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz. U. Nr 92/2014, poz. 654)
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 174/2012, poz. 1015, z późn. zm.)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]