Menu

Stawki opłat za udostępnianie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych

Od 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie tekst rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.

Rozporządzenie określa:

  • wzór wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych,
  • rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku,
  • wysokość stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, oraz
  • sposób obliczania opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz. U. Nr 126/2016, poz. 957).

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 63/2015, poz. 460, z późn. zm.).

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE 1 MB KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Lp. Rodzaj rury / mikrorury Średnica wewnętrzna Stawka opłaty rocznej
1. Rura światłowodowa 32/2,9 26,2 mm 3,29 zł
2. Rura światłowodowa 40 32,6 mm 4,10 zł
3. Rura światłowodowa 50/3,8 42,4 mm 5,33 zł
4. Rura osłonowa 110 103,6 mm 4,80 zł
5. Rura osłonowa 125 115,4 mm 5,34 zł
6. Rura osłonowa 140 129,2 mm 5,98 zł
7. Rura osłonowa 160 147,6 mm 6,83 zł
8. Mikrorura 7/3,5 3,5 mm 0,28 zł
9. Mikrorura 10/6 6 mm 0,48 zł
10. Mikrorura 12/8 8 mm 0,65 zł
11. Mikrorura 12/10 ( 1/7 wiązki 7×12/10) 10 mm 0,81 zł
12. Mikrorura 14/10 10 mm 0,81 zł
13. Mikrorura 16/12 12 mm 0,97 zł