Menu

Sprawdzanie świadectw energetycznych

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 9 marca 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Rozporządzenie opisuje:
zakres weryfikacji świadectwa charakterystyki energetycznej,
zakres weryfikacji protokołu z kontroli,
zakres weryfikacji dokonywanej z urzędu,
termin zakończenia weryfikacji dokonywanej na wniosek,
sprawozdanie z weryfikacji,
dokumenty objęte weryfikacją.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. Nr 38/2015, poz. 246).
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. Nr 169/2014, poz. 1200, z późn. zm.) .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]