Menu

Reorganizacja pracy sądów, komorników i notariuszy za pomocą systemu teleinformatycznego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Przedmiotowa ustawa ma na celu zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu a także usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie mogło być uruchomione jedynie w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz w przypadku wniosków o złożenie księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym.
Notariusze, komornicy oraz naczelnicy urzędów skarbowych jako organy egzekucyjne będą mieli obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Zmiany w ustawie dotyczą również postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. ustawa przyznaje zdolność sądową i procesową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ustawa poszerza także katalog osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi pracodawcy niebędącego osobą prawna lub przedsiębiorcą albo organu rentowego, o pracownika takiego podmiotu. Pełnomocnikiem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie mógł być jego członek.
Pozostałe zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mają na celu zharmonizować te przepisy z regulacjami innych ustaw.
Ponadto niniejsza ustawa zawiera również zmiany do precyzujące zakres uprawnień referendarzy sądowych w postępowaniu rejestrowym.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 33/2015, poz. 218).
USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 12/2014 r. poz. 101, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 220/2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 117/2013, poz. 707, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22/2014, poz. 164, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 121/2004, poz. 1267, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127/2011, poz. 721, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 231/2011, poz. 1376, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42/2003, poz. 363).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]