Menu

Państwowa Komisja Kwalifikacyjna od nowa

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Od 18 marca 2014 r. obowiązuje rozporządzenie ustalające od nowa zasady działania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Rozporządzenie określa:

  • wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
  • przypadki uzasadniające zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej zwrotu;
  • wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 51/2014, poz. 329).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102/2010, poz. 651, z późn. zm.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]