Menu

Jednolity tekst ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Od 3 grudnia 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. Nr 252/2020, poz. 2147).

Niektóre definicje ustawy:

Port zewnętrzny – część portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o portach, powstała w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami).

Inwestycje w zakresie budowy portu zewnętrznego – roboty budowlane związane z przygotowaniem i realizacją budowy, przebudowy, remontu, montażu lub rozbiórki portu zewnętrznego, obejmujące.