Menu

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Od 3 czerwca 2020 r. obowiązuje jednolity tekst rozporządzenia wykonawczego Ministra Sprawiedliwości do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Rozporządzenie określa:

  • stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za wykonaną pracę,
  • taryfy zryczałtowane dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami,
  • sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 119/2020, poz. 989).

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 88/2020, poz. 755, z późn. zm.).