Menu

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego

Od 19 marca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego w sprawie gospodarowania przez Agencję lokalami mieszkalnymi.

Rozporządzenie określa:

  • zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych;

  • sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru;

  • sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany;

  • sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe;

  • wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 44/2016, poz. 275).

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 173/2015, poz. 1322, z późn zm.).

Niektóre definicje ustawy:

lokal mieszkalny – należy przez to rozumieć kwaterę, kwaterę internatową albo inny lokal mieszkalny.

Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, kwaterze i kwaterze internatowej

 

Element wyposażenia lokalu mieszkalnego

Okres trwałości użytkowej w latach

Kuchnie gazowe

10

Kuchnie elektryczne

15

Gazowe grzejniki wody przepływowej i urządzenia dwufunkcyjne

10

Elektryczne podgrzewacze wody

15

Baterie i zawory czerpalne

15

Wanny i brodziki emaliowane

15

Wanny i brodziki z tworzyw sztucznych

10

Kabiny natryskowe

10

Zlewozmywaki emaliowane

15

Zlewozmywaki stalowe

20

Misy klozetowe, umywalki i bidety fajansowe

15

Zbiorniki płuczące

15

Szafki zlewozmywakowe

10

Meble wbudowane

15