Tag - Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Budowanie altan w rodzinnych ogrodach działkowych legalne

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego, która precyzuje kwestie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko masowego wszczynania postępowań w sprawie rozbiórki już istniejących altan. (more…)

Rodzinne ogrody działkowe

Od 9 stycznia 2014 r. obowiązuje w życie zupełnie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa ta kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki. Ponadto ustawa wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje również prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub [...]