Tag - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Uregulowanie zasad lokalizowania na terenach gmin wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Od 11 listopada 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem noweli jest uregulowanie zasad lokalizowania na terenach gmin wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (more…)

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Od 9 września 2015 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Niektóre jednakże przepisy będą obowiązywały dopiero od 31 grudnia 2025 r. (more…)

Wyłączenie roszczeń właścicieli nieruchomości, które zostały przeznaczone na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, niekonstytucyjne

Od 7 stycznia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że art. 36 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 [...]