Menu

Zmiana sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Od 6 października 2020 r. obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Rozporządzenie doprecyzowuje wiele zasad przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 206/2020, poz. 1698).

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 9/2020, poz. 65, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 208/2014, poz. 1490).