Tag - Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

Od 13 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów miała na celu ustawowe przekształcenie, z dniem 1 stycznia 2019 r., prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz [...]

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

Od 5 października 2018 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ma ona na celu ustawowe przekształcenie, z dniem 1 stycznia 2019 r., we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi [...]

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych niekonstytucyjne

Od 17 marca 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niekonstytucyjność niektórych zasad przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (więcej…)