Tag - Rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców Majątkowych

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Od 24 maja 2019 r. wchodzi w życie jednolity tekst rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Rozporządzenie określa: • organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej "Komisją", oraz regulamin jej działania, • sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, • sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, • wysokość wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania. Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 18 kwietnia 2019 r. [...]

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej od nowa.

19 marca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców Majątkowych zastępujące poprzednie. Rozporządzenie określa: (więcej…)