Menu

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Od 18 lutego 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Ministra Klimatu i Środowiska do ustawy – Prawo ochrony środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

Rozporządzenie określa:

  • sposób ustalania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
  • metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
  • informacje, jakie powinien zawierać rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
  • sposób prowadzenia, formę i układ rejestru.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 262/2020, poz. 2270).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 145/2020, poz. 1219, z późn. zm.).