Menu

Jednolity tekst ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Od 9 marca 2021 r. wchodzi w życie jednolity tekst ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Ustawa określa zasady i warunki przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, a także źródła ich finansowania.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. Nr 68/2021, poz. 428).

Niektóre definicje ustawy:

Inwestor operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej.

Kataster nieruchomości – ewidencja gruntów i budynków w rozumieniu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sieć przesyłowa – sieć przesyłowa w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne.

Uzbrojenie terenu – sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.