Menu

Jednolity tekst ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Od 2 sierpnia 2019 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego uregulowanych w ustawie.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 149/2019, poz. 1445).