Menu

Jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Od 22 lipca 2019 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

  • poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
  • przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych,
  • zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;,
  • wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
  • wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa,
  • aktywną politykę rolną państwa.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 140/2019, poz. 1362).

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 1112/2019, poz. 1080).