Menu

Jednolity tekst ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Od 25 czerwca 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa określa zasady:

  • utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości, będącego państwową osobą prawną,
  • gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości,
  • kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu, które stanowią przedmiot:
    • własności Skarbu Państwa, w tym powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
    • użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

którymi gospodarują właściwe organy,

  • własności spółek Skarbu Państwa,
  • własności Skarbu Państwa i są przedmiotem użytkowania wieczystego spółek Skarbu Państwa.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. Nr 135/2020, poz. 1100).