Menu

Jednolity tekst ustawy o komornikach sądowych.

Od 5 maja 2021 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o komornikach sądowych.

Ustawa określa:

  • zasady pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego,
  • prawa i obowiązki komorników,
  • zasady naboru do zawodu komornika i przygotowania do wykonywania tego zawodu,
  • funkcjonowanie samorządu komorniczego,
  • zasady sprawowania nadzoru nad komornikami i samorządem komorniczym

– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia należytego wykonywania zadań państwa w zakresie sprawnej, skutecznej i rzetelnej egzekucji sądowej.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. Nr 121/2021, poz. 850).

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. Nr 8/2019, poz. 55, z późn. zm.).