Menu

Jednolity tekst ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Od 5 listopada 2019 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o ochronie baz danych.

Ustawa określa zasady ochrony baz danych niezależnie od ochrony przyznanej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 216/2019, poz. 2162).

Niektóre definicje ustawy:

Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia.

Wtórne wykorzystanie – publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.

Producent bazy danych – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych.