Menu

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Od 26 marca 2021 r. wchodzi w życie jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Rozporządzenie określa:

  • rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości oraz sposoby określania wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny,
  • sposoby określania wartości nieruchomości dla różnych celów, jako przedmiotu różnych praw oraz w zależności od rodzaju nieruchomości i jej przeznaczenia,
  • sposoby określania wartości nakładów i szkód na nieruchomości,
  • sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego,
  • uwarunkowania dla stosowania podejścia mieszanego przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 85/2021, poz. 555).