Tag - Ustawa o własności lokali

Uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości zgodne z Konstytucją

Od 19 października 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odpowiedział na pytanie prawne, czy art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali (UWL) w zakresie, w jakim przewiduje uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela z zapłatą należnych od niego opłat, jest zgodny z Konstytucją. (more…)

Zrównanie statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o własności lokali. Nowelizacja doprecyzowuje prawa współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych tak, aby mogli oni brać udział w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową na równi z właścicielami lokali. (more…)