Tag - Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Od 8 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie określa: (more…)