Monthly Archives - Październik 2014

Minimalne wymogi programowe w zakresie wyceny nieruchomości

Od 25 czerwca 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Rozporządzenie określa nowe minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. (więcej…)