Menu

Ranking panel boczny

Ranking cenowy jest zasilany w średnie ceny transakcyjne w sposób w pełni zautomatyzowany. Jego aktualizacja odbywa się 4 razy w roku – ostatniego dnia stycznia, kwietnia, lipca i października. Dodatkowo, ostatniego dnia kwietnia, aktualizowane są średnie ceny transakcyjne z całego poprzedniego roku.

Średnie ceny przedstawiane w rankingu określane są na podstawie danych z wtórnego rynku nieruchomości, dla potrzeb ich wyliczenia, ze zbioru wszystkich danych, automatycznie odrzucane są transakcje odstające. Podstawą odrzucenia transakcji, jest ich występowanie poza przedziałem: [ – 1,5σ;  +1,5σ], gdzie:  – średnia arytmetyczna, σ – odchylenie standardowe.

Dzięki rankingowi miast, każdy użytkownik może porównywać ze sobą największe miasta województwa śląskiego zarówno pod względem cen nieruchomości jak i pod względem dynamiki ich zmian. Istotną i unikatową cecha rankingu cenowego jest to, że opiera się on w 100% na cenach transakcyjnych pochodzących z aktów notarialnych udostępnianych przez rzeczoznawców majątkowych.

Instytut, oprócz danych ogólnych, udostępnianych dla wszystkich zainteresowanych, umożliwia także pozyskiwanie swoim członkom i klientom szczegółowych danych statystycznych dotyczących monitorowanych obszarów m.in. cena minimalna i maksymalna, mediana, ilość transakcji na podstawie, których obliczono średnią cenę, ilość transakcji, które odrzucono jako odstające itp.

Dodatkowo Instytut posiada możliwość stworzenia zespołów roboczych do realizacji szczegółowych analiz rynkowych dla wszystkich obszarów i segmentów rynku nieruchomości na terenie objętym monitoringiem tj. całe województwo śląskie, część województwa opolskiego oraz małopolskiego.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/themify-ultra/themify/class-themify-enqueue.php on line 676

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/themify-ultra/themify/class-themify-enqueue.php on line 693