Menu

Barometr tekst nad wykresem

Stworzony przez Instytut IMARS barometr nieruchomości jest narzędziem, które pozwala w sposób ciągły i systematyczny monitorować średnie ceny transakcyjne oraz trendy w wybranych segmentach rynku nieruchomości. Monitoringiem zostały objęte największe miasta województw śląskiego z podziałem na trzy podstawowe segmenty rynku mieszkaniowego tzn. lokale mieszkalne, budynki mieszkalne jednorodzinne oraz grunty niezabudowana przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Barometr nieruchomości jest aktualizowany w sposób automatyczny, na podstawie danych transakcyjnych pochodzących z Bazy Silesia, zarządzanej przez Instytut, do której co kwartał wprowadzanych jest około 10.000 transakcji rynkowych pochodzących z aktów notarialnych.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/themify-ultra/themify/class-themify-enqueue.php on line 676

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/themify-ultra/themify/class-themify-enqueue.php on line 693