Tag - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości zgodne z Konstytucją

Od 19 października 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odpowiedział na pytanie prawne, czy art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali (UWL) w zakresie, w jakim przewiduje uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela z zapłatą należnych od niego opłat, jest zgodny z Konstytucją. (more…)

Zasady uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych niekonstytucyjne

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa prawo spółdzielcze Od 10 lutego 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niekonstytucyjność niektórych przepisów związanych z uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy te zaskarżyła do Trybunału grupa posłów. Zaskarżeniu podlegało w sumie osiem przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo spółdzielcze. (more…)